ارتباط با ما

خدمات اجرایی و عملیاتی

خدمات اجرایی برای ساخت انواع کوره های فولاد با کادری مجرب

برای عملیات و اجرای داخلی

و همچنین عملیات اجرایی برون مرزی :

اربیل و سلیمانیه عراق

گرجستان

آذربایجان

افغانستان