ارتباط با ما

خدمات مشاوره ای و آموزشی برای صنعت فولاد

خدمات گسترده از جمله مطالعات فنی اقتصادی ایجاد کارخانه فولاد سازی (استیل)، طراحی کارخانه، مدیریت پروژه ساخت، مشاوره، نصب و راه اندازی کارخانجات فولادسازی، بهره برداری بهینه، از فراوری قراضه (ضایعات) و تولید آهن اسفنجی تا تولید شمش